Sant Feliu de Codines consumeix més aigua de la que donen les captacions.

Un dels camions cisterna portant aigua al dipòsit del Flaquer. Foto: CASSA

23/07/2023

El consistori demana reduir el consum d'aigua actual un 20%, mentre estudia connectar el municipi a la xarxa Ter-Llobregat.

Sant Feliu de Codines depèn des de mitjans de la setmana passada de camions cisterna per tal de poder garantir l’abastament d’aigua potable a tota la població. 

El fet que el municipi tingui una xarxa d’aigua aïllada, ja que no està connectat al sistema Ter-Llobregat, fa que depengui de manera exclusiva de les captacions d’aigua pròpies. Aquestes captacions es fan a través de 5 punts diferents, dels quals a només 3 hi ha aigua actualment, ja que els altres 2 estan secs. D’una banda, la mina de Llobateras ho està des de l’agost de l’any passat, mentre que el pou del “Fitó 1” tampoc té aigua des del passat 14 de juliol.

Pel que fa als pous que sí que tenen cabal, en destaca el del “Fitó 3” que, segons les dades que ha fet públiques l'Ajuntament, fins ara extreu 840 m³ diaris, el que representa el 75% del total, mentre que els pous del “Bògit” i del “Flaquer”, entre els 2 no arriben als 300 m³/dia.

L’alcalde de Sant Feliu, Pol Cabutí, va comparèixer divendres per traslladar als veïns la situació que travessa el municipi pel que fa a les reserves d’aigua, i per explicar en quines línies està actuant el govern.

Cabutí va remarcar que el consum mitjà d’aigua al municipi es troba dins els paràmetres que l’Agència Catalana de l’Aigua estableix en la fase d’excepcionalitat per sequera de 230 litres per habitant i dia. Malgrat això des de fa dies s’ha detectat que els dipòsits no recuperen el seu nivell, i que, per tant, s’està consumint més aigua de la que es capta, de fet la tercera setmana de juliol, s’han consumit de mitjana 1370 m³ d’aigua al dia, mentre que la captació ha estat de 1140 m³ diaris.

Un dels esforços que des del consistori es demana a la població, és que es redueixi el consum d’aigua per habitant un 20% respecte a l’actual, per tal de no dependre al 100% de les aportacions externes, ja que a hores d'ara,  Sant Feliu de Codines, amb una població fixa que supera els 6.500 habitants, i un augment significatiu de la població estacional durant els mesos d’estiu, necessita uns 6 camions cisterna cada dia, que equivalen a entre 150 i 200 m³ d’aigua diaris. La despesa que suposa la contractació d'aquests camions està subvencionada en bona part per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

L’alcalde va recordar també que hi ha activitats que estan ja estan prohibides des del passat mes d’abril amb l’entrada en la fase d’excepcionalitat per sequera, i que són especialment importants aquests dies. Entre aquestes hi destaca la prohibició d’omplir o reomplir piscines amb tota mena d’aigua excepte la procedent del mar, rentar vehicles o façanes amb mànega, i la prohibició de regar jardins o zones verdes a excepció de fer el que s’anomena reg de supervivència, en determinats arbres.

També des del consistori  codinenc ja s’han pres mesures com ara no omplir la piscina petita de Solanes, ja que aquesta es buidava i s’omplia diàriament, no regar la vegetació dels carrers, així com no utilitzar aigua per la seva neteja.

Pel que fa a solucions a més llarg termini, a banda de consolidar la reducció del consum, l’ajuntament de Sant Feliu posa damunt la taula el fet de connectar el municipi a la xarxa Ter-Llobregat, per tal de poder garantir el subministrament d’aigua potable, malgrat la sequera, una actuació que malgrat que suposa una despesa important, s’està estudiant ja com obtenir finançament per tirar-la endavant.