Comença Acaba Programa
0:00
7:00
 Icat FM
7:00
9:00
 Notícies en Xarxa
9:00
11:00
 Territori 17
11:00
12:00
 Llegim Okè?
12:00
13:00
 Vivències
13:00
14:00
 Vivències musicals
14:00
14:30
 Notícies en Xarxa
14:30
15:00
 Eix 59
15:00
16:00
 Mossegalapoma
16:00
19:00
 Fórmula musical + Butlletins
19:00
19:30
 Notícies en Xarxa
19:30
20:00
 Eix 59
20:00
21:00
 Tu Jugues
21:00
22:00
 Anem a la muntanya
22:00
23:00
 Ni un moment de glòria
23:00
24:00
 33 revolucions