Comença Acaba Programa
0:00
7:00
 Icat FM
7:00
9:00
 Notícies en Xarxa
9:00
11:00
 Territori 17
11:00
12:00
 Jazz cool tem jazz
12:00
13:00
 Va de sardanes
13:00
14:00
 Taula per cinc
14:00
14:30
 Notícies en Xarxa
14:30
15:00
 Eix 59
15:00
16:00
 Valors a l'alça
16:00
19:00
 Fórmula musical + Butlletins
19:00
19:30
 Notícies en Xarxa
19:30
20:00
 Eix 59
20:00
21:00
 Parlem del Barça
21:00
22:30
 Tal com raja
22:30
23:00
 República juganera
23:00
24:00
 Demesenllà