Comença Acaba Programa
0:00
7:00
 Icat FM
7:00
9:00
 Notícies en Xarxa
9:00
11:00
 Territori 17
11:00
12:00
 Ens sostenim
12:00
13:00
 Anem a la muntanya
13:00
14:00
 Tu Jugues
14:00
14:30
 Notícies en Xarxa
14:30
15:00
 Eix 59
15:00
16:00
 A les portes de Troia
16:00
19:00
 Fórmula musical + Butlletins
19:00
19:30
 Notícies en Xarxa
19:30
20:00
 Eix 59
20:00
21:00
 El viatge a l'altre
21:00
22:00
 La viquipregunta
22:00
23:00
 The 3E show
23:00
24:00
 L'últim revolt